Seizoen 2017

Van 8 april tot 31 oktober onbeperkt tennissen

Prijzen

  • 75 €
  • 50 €
  • 20 €
  • 170 €
  • 10 €

Inschrijvingen

Om in te schrijven vult u best vooraf het inschrijvingsformulier volledig in en bezorg het samen met het lidgeld op een van de inschrijvingsmomenten of aan een bestuurslid. Of schrijf het bedrag over op ons rekeningnummer BE 98 7755 9842 9393 met vermelding van uw naam. Wij bezorgen u zo spoedig mogelijk uw abonnement en sleutel. Per adres hoeft u slechts 1 formulier in te vullen.

Download Inschrijvingsformulier

Abonnementen

Samen met het abonnement wordt aan ieder lid die dit wenst een (genummerde) sleutel overhandigd. Deze sleutel geeft toegang tot de terreinen en is strikt persoonlijk, wat inhoudt dat deze niet mag doorgegeven worden. De waarborg voor deze sleutel bedraagt 10€, doch wordt op het einde van het seizoen terugbetaald bij het indienen van de sleutel(s). Bij verlies of niet-teruggave van de sleutel op het einde van het seizoen (vóór 1 november) wordt de waarborg niet terugbetaald.

Reglement

Ieder lid verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement van tennisclub Matchpoint.

Bekijk ons reglement

Reservaties

Het reserveren gebeurt uitsluitend online via deze website. U krijgt bij aanvang een lidnr en wachtwoord via mail doorgestuurd. De eerste keer dient U zelf een nieuw wachtwoord te kiezen. Het lidnr is NIET het nummer van uw abonnement. Om te reserveren moet U zich eerst aanmelden. De reserveringskalender is terug te vinden onder de rubriek 'RESERVEREN'. Vrije uren staan blanco en kunnen gereserveerd worden door op het groene icoontje te klikken, waarna het icoontje rood wordt en jou naam in de lijst verschijnt. Bij verkeerdelijk reserveren kan men op het rode icoontje klikken waarna het opnieuw groen en wordt en het terrein terug vrij komt. Ieder lid kan slechts éénmaal reserveren in de toekomst. Zodra een gereserveerd speeluur verlopen is, kunt U een volgende reservatie uitvoeren. Uren waarop onderhoud , lessen, ... doorgaan, worden door het bestuur geblokkeerd.

Ga naar reservaties

Onze Pleinen

Onze Sponsors